Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011649

OBCHODNÉ MENO: JPRL services s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46583/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárenská 11D, Názov obce: Košice - Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 52 427 587

DEŇ ZÁPISU: 19.06.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. faktoring a forfaiting

6. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. administratívne služby

8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. prenájom hnuteľných vecí

12. prípravné práce k realizácii stavby

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

16. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

17. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

18. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Popier, Bydlisko: Názov obce: Opátka 68, PSČ: 044 65 , Dátum narodenia: 18.07.1980, Deň vzniku funkcie: 19.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Lukáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko 1. mája 62/31, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 07.08.1979, Deň vzniku funkcie: 19.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Lukáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko 1.mája 62/31, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 07.08.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Popier, Bydlisko: Názov obce: Opátka 68, PSČ: 044 65 , Dátum narodenia: 18.07.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1