Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011640

OBCHODNÉ MENO: improdo s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42237/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 67/3, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 

IČO: 51 086 166

DEŇ ZÁPISU: 06.09.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Reklamné a marketingové služby

5. Počítačové služby

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Prieskum trhu a verejnej mienky

9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

14. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

15. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Adam Chalupecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na križovatkách 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 06.12.1990, Deň vzniku funkcie: 06.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Adam Chalupecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na križovatkách 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 06.12.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1