Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011637

OBCHODNÉ MENO: I.M.B, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25971/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 1, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 

IČO: 45 600 058

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov

2. pánske, dámske a detské kaderníctvo

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. reklamné a marketingové služby

5. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. faktoring a forfaiting

10. prenájom hnuteľných vecí

11. finančný lízing

12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

14. výroba mlynských výrobkov

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

18. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

19. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

20. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

21. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

22. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. prevádzkovanie športových zariadení

24. služby súvisiace so skrášľovaním tela

25. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

26. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

27. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Imrich Mati, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 24, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 , Dátum narodenia: 05.12.1981, Deň vzniku funkcie: 30.06.2010

Meno a priezvisko: Božena Matiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 24, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 , Dátum narodenia: 17.07.1980, Deň vzniku funkcie: 30.06.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia sami v celom rozsahu. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Božena Matiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 24, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 , Dátum narodenia: 17.07.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1