Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011639

OBCHODNÉ MENO: ILMED s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19854/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Béla 1206/10, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 

IČO: 36 780 812

DEŇ ZÁPISU: 23.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, výroby v rozsahu voľných živností

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

5. reklamná a propagačná činnosť

6. faktoring a forfaiting

7. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

8. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancia s odborným zameraním všeobecné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Ildikó Konopinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ibrányiho 1255/24, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 , Dátum narodenia: 06.08.1984, Deň vzniku funkcie: 11.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Ildikó Konopinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ibrányiho 1255/24, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 , Dátum narodenia: 06.08.1984

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1