Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011643

OBCHODNÉ MENO: IVANMED, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16239/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. I. Čajkovského 1091/8, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 36 590 215

DEŇ ZÁPISU: 24.02.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť

4. vydavateľská činnosť

5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

6. organizovanie školení, kurzov a seminárov

7. poľnohospodárska prvovýroba

8. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení: ambulancia s odborným zameraním kardiológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Anna Ivanková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. I. Čajkovského 1091/8, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 01.05.1965, Deň vzniku funkcie: 24.02.2005

Meno a priezvisko: MUDr. Marián Ivanko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. I. Čajkovského 1091/8, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 10.02.1961, Deň vzniku funkcie: 24.02.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Marián Ivanko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. I. Čajkovského 1091/8, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 10.02.1961

Výška vkladu: 3 350,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 350,000000 EUR

Meno a priezvisko: Anna Ivanková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. I. Čajkovského 1091/8, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 01.05.1965

Výška vkladu: 3 350,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 350,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1