Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011641

OBCHODNÉ MENO: INVESTCONSUL spol. s r.o. Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3358/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova č. 16, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 31 675 778

DEŇ ZÁPISU: 01.08.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. marketing a managment

2. inžinierska činnosť v stavebníctve

3. poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve

4. sprostredkovateľská činnosť v investičnej výstavbe

5. projektová činnosť v investičnej výstavbe v odbore pozemné stavby - stavebná časť

6. budovanie bytových a občianskych stavieb činnosť realitnej kancelárie

7. obchodná činnosť so stavebným materiálom, látkami a hmotami

8. činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby, technické vybavenie stavieb, technologické zariadenia stavieb

9. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

10. prevádzka malých plavidiel

11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. prevádzkovanie výdajne stravy

13. počítačové služby

14. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

17. služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Rusňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremnická 32, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 06.07.1948, Deň vzniku funkcie: 01.08.1993

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Rusňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremnická 32, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 06.07.1948

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.6.1993 v súlade so zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.7.1997.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.

4. Dodatok č. 3 k spol. zmluve zo dňa 23.12.1998.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1