Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011626

OBCHODNÉ MENO: GALLERY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10249/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dominikánske námestie 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 183 229

DEŇ ZÁPISU: 20.03.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - príprava hotových jedál a obložených chlebíkov

2. - výroba trvanlivých pekárenských výrobkov

3. - vydávanie kníh, novín, časopisov a periodických publikácií

4. - vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku na zmluvnom základe

5. - sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh

6. - rozmnožovanie nahraných nosičov na zmluvnom základe

7. - výroba úžitkového a ozdobného skla

8. - výroba keramických a porcelánových výrobkov, keramiky a hrnčiarskych výrobkov

9. - výroba sanitárnej a technickej keramiky, keramických obkladačiek a dlaždíc

10. - prípravné práce pre stavbu

11. - demolácia a zemné práce

12. - maľovanie, lakovanie, sklenárske práce

13. - sprostredkovanie obchodu

14. - veľkoobchod a maloobchod v odbore: kvety, rastliny, potraviny, nápoje, tabak, zelenina, ovocie

15. - ambulantný predaj potravín

16. - skladovanie

17. - činnosť realitnej kancelárie

18. - upratovacie služby

19. - poradenská a školiaca činnosť v odbore počítačov

20. - výskum verejnej mienky

21. - reklamná činnosť

22. - sekretárske práce a preklady

23. - činnosť športovej agentúry

24. - prevádzkovanie knižníc, múzeí a kultúrnych zariadení

25. - výroba výrobkov z dreva, korku a prúteného tovaru

26. - prevádzkovanie siete potravinárskych automatov

27. - prevádzkovanie kina

28. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva

29. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál

30. pohostinská činnosť

31. prevádzkovanie pohrebiska

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Slavomír Hovanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 16, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 15.03.1961, Deň vzniku funkcie: 12.09.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Tyrol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska 427/6, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 27.05.1969, Deň vzniku funkcie: 05.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Peter Fotta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska 6, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.01.1958, Deň vzniku funkcie: 16.12.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje prokurista tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru („prokurista“, „per procuram“, „p.p.“ alebo „p.p.a.“) a svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Dominikánsky konvent, zaregistrovaný na MV SR pod č. MK-277/1995-320, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska 6, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , IČO 17 084 521

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 25.2.1998 podľa § 105 a nasl.ust.zák.513/91 Zb.

2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 28.3.2000.

3. Zápisnica z VZ zo dňa 12.12.2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1