Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011632

OBCHODNÉ MENO: H.I.S.T. s.r.o., Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 8498/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 30, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22 

IČO: 31 734 537

DEŇ ZÁPISU: 04.10.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. miesto uloženia písomností nearchívnej povahy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Spišák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 30, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 13.03.1954

Meno a priezvisko: Ing. Mária Tkáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 15, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 22.10.1953

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Spišák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 30, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 13.03.1954

Výška vkladu: 1 659,695944 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,695944 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Mária Tkáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 15, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 22.10.1953

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hagovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bielocerkevská 2, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 17.01.1951

Výška vkladu: 1 659,695944 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,695944 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.3.1998.

3. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8. 7. 1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1