Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011634

OBCHODNÉ MENO: HK group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46862/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 274, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 

IČO: 52 539 741

DEŇ ZÁPISU: 30.07.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba potravinárskych výrobkov

2. Textilná výroba

3. Odevná výroba

4. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

5. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

6. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

8. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Sťahovacie služby

17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

18. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

19. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

20. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

21. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

22. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

23. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

25. Faktoring a forfaiting

26. Vedenie účtovníctva

27. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

28. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

29. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

30. Prenájom hnuteľných vecí

31. Čistiace a upratovacie služby

32. Administratívne služby

33. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

34. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

35. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

36. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

37. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Hrabik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierne Pole 42, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 , Dátum narodenia: 05.11.1983, Deň vzniku funkcie: 05.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Hrabik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierne Pole 42, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 , Dátum narodenia: 05.11.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1