Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011635

OBCHODNÉ MENO: hollys s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43801/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súľovská 32, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 51 690 284

DEŇ ZÁPISU: 01.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

5. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

6. Prevádzkovanie výdajne stravy

7. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Dizajnérske činnosti

11. Fotografické služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Administratívne služby

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Výroba potravinárskych výrobkov

18. Výroba nápojov

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Hollý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukureštská 2551/18, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 12.02.1980, Deň vzniku funkcie: 01.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Hollý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukureštská 2551/18, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 12.02.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku obchodnej spoločnosti hollys s.r.o., so sídlom Súľovská 32, 040 11 Košice, IČO: 51 690 284, na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 22.12.2022 medzi obchodnou spoločnosťou hollys s.r.o., so sídlom Súľovská 32, 040 11 Košice, IČO: 51 690 284, ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou bakatuke s. r. o., so sídlom Čučmianska dlhá 1517/26, Rožňava 048 01, IČO: 53 344 146, ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť dňa 22.12.2022

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1