Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011623

OBCHODNÉ MENO: FE-VA SCRAP, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39069/V

SÍDLO:  Názov obce: Prakovce 13, PSČ: 055 62 

IČO: 50 268 481

DEŇ ZÁPISU: 29.04.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

3. Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním, zváranie CO2, paličské práce)

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1

12. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

13. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Ferenc, Bydlisko: Názov obce: Helcmanovce 352, PSČ: 055 63 , Dátum narodenia: 15.02.1986, Deň vzniku funkcie: 29.04.2016

Meno a priezvisko: Stanislav Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 226/5, Názov obce: Margecany, PSČ: 055 01 , Dátum narodenia: 20.03.1986, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Ferenc, Bydlisko: Názov obce: Helcmanovce 352, PSČ: 055 63 , Dátum narodenia: 15.02.1986

Výška vkladu: 9 800,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 800,000000 EUR

Meno a priezvisko: Stanislav Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 226/5, Názov obce: Margecany, PSČ: 055 01 , Dátum narodenia: 20.03.1986

Výška vkladu: 4 200,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 200,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1