Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011624

OBCHODNÉ MENO: FINgoal s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52811/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dénešova 1144/55, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 

IČO: 54 204 402

DEŇ ZÁPISU: 06.11.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

5. finančný lízing

6. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. prenájom hnuteľných vecí

9. administratívne služby

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

13. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

16. podriadený finančný agent v sektore poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a doplnkového dôchodkového sporenia

17. podriadený finančný agent v sektore starobné dôchodkové sporenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Slávka Šárköziová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dénešova 1144/55, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 31.07.1972, Deň vzniku funkcie: 06.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a zastupuje spoločnosť samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu, alebo skrátenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Slávka Šárköziová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dénešova 1144/55, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 31.07.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1