Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011618

OBCHODNÉ MENO: eL-MAT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30939/V

SÍDLO:  Názov obce: Vrbnica 137, PSČ: 072 16 

IČO: 46 870 083

DEŇ ZÁPISU: 08.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. stolárstvo

2. montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, osadzovanie a montáž vstavaných políc, skríň

3. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. vedenie účtovníctva

6. administratívne služby

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Matúš Hakaľ, Bydlisko: Názov obce: Vrbnica 137, PSČ: 072 16 , Dátum narodenia: 27.04.1985, Deň vzniku funkcie: 08.11.2012

Meno a priezvisko: Libuša Hakaľová, Bydlisko: Názov obce: Vrbnica 137, PSČ: 072 16 , Dátum narodenia: 08.01.1972, Deň vzniku funkcie: 08.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matúš Hakaľ, Bydlisko: Názov obce: Vrbnica 137, PSČ: 072 16 , Dátum narodenia: 27.04.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Libuša Hakaľová, Bydlisko: Názov obce: Vrbnica 137, PSČ: 072 16 , Dátum narodenia: 08.01.1972

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1