Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011619

OBCHODNÉ MENO: EUROMONTÁŽ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28172/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará cesta 711/4, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 46 263 098

DEŇ ZÁPISU: 06.08.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

6. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

7. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

8. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zuzana Sviteková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará cesta 711/4, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 23.02.1976, Deň vzniku funkcie: 06.08.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne a bez obmedzenia a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Luca Piermario Garnero, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Isola Inferiore 7, Názov obce: Piasco, PSČ: 12026 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 22.10.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1