Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011616

OBCHODNÉ MENO: ELBEN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26856/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hýľov 46, Názov obce: Hýľov, PSČ: 044 12 

IČO: 45 955 611

DEŇ ZÁPISU: 28.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. čistiace a upratovacie služby

4. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení

5. opravy vyhradených elektrických zariadení v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické do 52 kV vrátane bleskozvodov triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. administratívne služby

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Benedik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hýľov 46, Názov obce: Hýľov, PSČ: 044 12 , Dátum narodenia: 10.01.1956, Deň vzniku funkcie: 28.12.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Benedik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hýľov 46, Názov obce: Hýľov, PSČ: 044 12 , Dátum narodenia: 10.01.1956

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1