Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011615

OBCHODNÉ MENO: Ekontax s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 5595/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorazdova 10, Názov obce: Spišská Nová Ves

IČO: 31 700 951

DEŇ ZÁPISU: 20.12.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - činnosť ekonomických poradcov

2. - činnosť účtovných poradcov

3. - vedenie účtovníctva

4. - poradenské služby týkajúce sa programov na spracovanie dát

5. - organizovanie školení z oblasti účtovníctva a daní

6. - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. - čistiace a upratovacie služby

8. audítorská činnosť

9. administratívne služby

10. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. daňové poradenstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Pirkovská, Bydlisko: Názov obce: Odorín 220, Dátum narodenia: 05.10.1957, Deň vzniku funkcie: 20.12.1994

Meno a priezvisko: Ing. Mária Pirkovská, Bydlisko: Názov obce: Odorín 220, PSČ: 053 22 , Dátum narodenia: 13.04.1982, Deň vzniku funkcie: 19.05.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mária Pirkovská, Bydlisko: Názov obce: Odorín 220, PSČ: 053 22 , Dátum narodenia: 13.04.1982

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.12.1994 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.

2. Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.11.1997.

3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.

4. Doplnok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.5.1999.

5. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 6.11.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1