Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011620

OBCHODNÉ MENO: EXCELLENT Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14773/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 1154/2, Názov obce: Košice 4, PSČ: 040 01 

IČO: 36 578 231

DEŇ ZÁPISU: 06.04.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

2. prenájom motorových vozidiel

3. organizovanie kurzov, školení a seminárov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

6. sprostredkovanie v oblasti dopravy

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti

8. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

9. reklamná a propagačná činnosť

10. prenájom priemyselného tovaru

11. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

12. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. poradenská činnosť v predmete podnikania

14. sprostredkovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb

15. oprava, údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

16. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

17. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

18. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

19. výroba a montáž tieniacej techniky

20. prípravné práce k realizácii stavby

21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

23. počítačové služby

24. čistiace a upratovacie služby

25. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

26. montáž a demontáž mechanických zámkov

27. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

28. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

29. inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zita Pánková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 1154/2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 12.03.1959, Deň vzniku funkcie: 30.08.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia. V mene spoločnosti každý z konateľov podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis aspoň jeden z konateľov.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Josef Pánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 1154/2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 11.03.1958

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Zita Pánková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 1154/2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 12.03.1959

Výška vkladu: 3 319,391889 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391889 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783777 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783777 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1