Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011608

OBCHODNÉ MENO: DIAB s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15211/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 5, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 

IČO: 36 582 301

DEŇ ZÁPISU: 21.07.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

5. reklamná a propagačná činnosť

6. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Beáta Ľachová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícká 5, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 28.01.1945, Deň vzniku funkcie: 21.07.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: K písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konateľ koná a zastupuije spoločnosť navonok samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Dalibor Šošovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 5, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 01.11.1980

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Beáta Ľachová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícká 5, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 28.01.1945

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1