Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011612

OBCHODNÉ MENO: Eggro-farm, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25336/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štóska 1096/209, Názov obce: Medzev, PSČ: 044 25 

IČO: 45 440 751

DEŇ ZÁPISU: 18.03.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. prípravné práce k realizácii stavieb

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

7. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eduard Göbl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štóska 1096/209, Názov obce: Medzev, PSČ: 044 25 , Dátum narodenia: 27.11.1962, Deň vzniku funkcie: 18.03.2010

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Gőbl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 583/2A, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 28.08.1986, Deň vzniku funkcie: 18.03.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne a neobmedzene a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Eduard Göbl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štóska 1096/209, Názov obce: Medzev, PSČ: 044 25 , Dátum narodenia: 27.11.1962

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Göbl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 583/2A, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 28.08.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1