Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011607

OBCHODNÉ MENO: DEKAMERON, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24940/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 72, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 45 370 265

DEŇ ZÁPISU: 22.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jana Popovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemessányiho 2323/24, Názov obce: Košice, PSČ: 040 15 , Dátum narodenia: 15.10.1966, Deň vzniku funkcie: 07.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený podpisovať za spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis, podľa podpisového vzoru. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jana Popovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemessányiho 2323/24, Názov obce: Košice - mestská časť Šaca, PSČ: 040 15 , Dátum narodenia: 15.10.1966

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: TIMBERMAX, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemessányiho 2323/24, Názov obce: Košice - mestská časť Šaca, PSČ: 040 15 , IČO 44 420 030

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1