Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011603

OBCHODNÉ MENO: CORTEX INVEST s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55479/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1109/27, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 55 043 372

DEŇ ZÁPISU: 29.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Dizajnérske činnosti

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

8. Sťahovacie služby

9. Finančný lízing

10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Služby požičovní

16. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

19. Administratívne služby

20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

21. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

22. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

24. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

25. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

26. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

27. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

28. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

29. Keramická výroba

30. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

31. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

32. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

33. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

34. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

35. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

36. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

37. Výroba bižutérie a suvenírov

38. Výroba hračiek a hier

39. Výroba sviečok a tieniacej techniky

40. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

41. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

42. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

43. Kuriérske služby

44. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

45. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

46. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

47. Prevádzkovanie výdajne stravy

48. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

49. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

50. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

51. Fotografické služby

52. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

53. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

54. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

55. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

56. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

57. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

58. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

59. Informačná činnosť

60. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

61. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

62. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

63. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

64. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Leonard Masaryk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budanova 25, Názov obce: Košice - mestská časť Kavečany, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 09.10.1998, Deň vzniku funkcie: 29.11.2022

Meno a priezvisko: Daniel Maxim, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 1508/8, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 28.01.1998, Deň vzniku funkcie: 29.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať konatelia spoločnosti spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Leonard Masaryk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budanova 25, Názov obce: Košice - mestská časť Kavečany, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 09.10.1998

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Daniel Maxim, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 1508/8, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 28.01.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1