Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011595

OBCHODNÉ MENO: BUJDY TRUCK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34422/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 2, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 

IČO: 47 520 060

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Bujdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopaničná 23, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15 , Dátum narodenia: 19.07.1975, Deň vzniku funkcie: 30.11.2013

Meno a priezvisko: Klaudia Karvanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Hornáde 385, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15 , Dátum narodenia: 17.04.1974, Deň vzniku funkcie: 30.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Každý z konateľov je zároveň oprávnený samostatne podpisovať sa v mene spoločnosti a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Bujdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopaničná 23, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15 

Výška vkladu: 44 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 44 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Klaudia Karvanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Hornáde 385, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15 

Výška vkladu: 44 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 44 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  89 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  89 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie Okresného úradu Košice-okolie, odboru živnostenského podnikania č. OU-KS-OZP-2022/003227-5 zo dňa 31.01.2022 o zrušení živnostenského oprávnenia spoločnosti.

2. Dňa 04.12.2022 bolo Okresným súdom Košice I začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp.zn. 33CbR/57/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1