Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011596

OBCHODNÉ MENO: C&F s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44510/V

SÍDLO:  Názov obce: Kechnec 112, PSČ: 044 58 

IČO: 51 893 550

DEŇ ZÁPISU: 17.08.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Výroba bižutérie a suvenírov

4. Výroba sviečok a tieniacej techniky

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla

11. Kuriérske služby

12. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

14. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Dizajnérske činnosti

17. Fotografické služby

18. Služby požičovní

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Služby súvisiace so skrášlením tela

23. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Čabala, Bydlisko: Názov obce: Kechnec 112, PSČ: 044 58 , Dátum narodenia: 09.11.1985, Deň vzniku funkcie: 17.08.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Čabala, Bydlisko: Názov obce: Kechnec 112, PSČ: 044 58 , Dátum narodenia: 09.11.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1