Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011597

OBCHODNÉ MENO: CASO TRADE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29696/V

SÍDLO:  Názov obce: Komárov 130, PSČ: 086 11 

IČO: 46 627 553

DEŇ ZÁPISU: 14.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. reklamné a marketingové služby

3. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. detektívna služba

10. strážna služba

11. Poskytovanie služieb informátora

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Bosák, Bydlisko: Názov obce: Komárov 73, PSČ: 086 11 , Dátum narodenia: 31.01.1954, Deň vzniku funkcie: 31.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: myLDC, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Komárov 130, PSČ: 086 11 , IČO 52 794 202

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1