Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011593

OBCHODNÉ MENO: BIXICO, spol. s r.o. Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 547/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 40, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 17 080 380

DEŇ ZÁPISU: 02.08.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - reštauračná činnosť

2. - ubytovacie služby

3. - cestovná kancelária

4. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu a managementu

5. - organizovanie školení a seminárov

6. - sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy, reklamy, propagácie, kultúry, umenia, športu, edičnej činnosti, nakladateľstva a vydavateľstva

7. - vykonávanie občianských, priemyselných a inžinierských stavieb

8. - sprostredkovanie investičnej činnosti

9. - realitná kancelária

10. - maloobchodná činnosť s tovarmi: pivo a alkoholické nápoje, výrobky čiernej a farebnej metalurgie-plechy, rúry, profily, drevo, výrobky z dreva, stavebný materiál, náhradné diely pre automobily a strojárenský priemysel, kozmetické, sklárske, porcelánové výrobky, priemyselný tovar, textil, papier, výrobky z papiera a celulózy, kovové, drevené, kožené, keramické, chemické /mimo jedov, žeravín a zvlášť nebezpečných jedov/, plastické a petrochemické výrobky a suroviny, nerastné suroviny ich polotovary, tabak, tabakové výrobky, poľnohospodárske a potravinárske výrobky, kvety, zariadenia určené pre ekológiu, čističky vôd, výherné, hracie prístroje, spotrebný priemysel, stroje a zariadenia, produkty a zlepšujúce prípravky, potravinársky priemysel

11. - veľkoobchod s uvedenými tovarmi, zdravotníckymi výrobkami a výrobkami farmaceutického priemyslu

12. - vytváranie databáz, sústreďovanie dát

13. - sprostredkovanie výroby, strojno-technologických zariadení, inžiniersko-projekčnej a dodávateľskej činnosti technologických zariadení

14. - inžiniersko-dodávateľské služby v zabezpečení technologických zariadení

15. - dodávky a montáž súborov technologických a strojných zariadení, doplňujúcich zariadení a náhradných dielov do týchto zariadení

16. - sprostredkovanie výrobných činností v drevospracujúcom priemysle

17. - leasingová činnosť

18. - kopírovacie a rozmnožovacie služby

19. - výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov

20. - píliarska výroba

21. prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Gabriel Ižarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 282/12, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 22.02.1950, Deň vzniku funkcie: 01.08.1991

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Schürger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borodáčová 21, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 28.12.1941, Deň vzniku funkcie: 01.07.2005

Meno a priezvisko: Štefan Izsarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 1052/6, Názov obce: Košice - Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 16.07.1967, Deň vzniku funkcie: 19.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú navonok vždy traja konatelia a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy uvedené v podpisovom vzore. Toto oprávnenie konateľa môže byť obmedzené len rozhodnutím VZ. Uvedené obmedzenie nie je účinné voči tretím osobám.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katarína Ižariková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 282/12, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 24.11.1961

Výška vkladu: 5 985,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 985,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Ižariková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 12132/100, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 07.06.1977

Výška vkladu: 5 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Ižarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krosnianska 1574/93, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 24.03.1979

Výška vkladu: 5 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Schürger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borodáčová 317/21, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 28.12.1941

Výška vkladu: 21 945,000000 EUR, Rozsah splatenia: 21 945,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Gabriel Ižarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 282/12, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 22.02.1950

Výška vkladu: 5 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Štefan Izsarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 1052/6, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 16.07.1967

Výška vkladu: 11 305,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 305,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Izsarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižné Chmeľníky 758/10, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 04.12.1968

Výška vkladu: 11 305,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 305,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Katarína Ižariková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 12/282, Názov obce: Košice - Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 24.11.1961, Deň vzniku funkcie: 05.09.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Izsarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižné Chmeľníky 758/10, Názov obce: Košice - Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 04.12.1968, Deň vzniku funkcie: 05.09.2017

Meno a priezvisko: JUDr. Nadežda Schürgerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borodáčová 21, Názov obce: Košice, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 16.11.1954, Deň vzniku funkcie: 05.09.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku BIXICO, spol. s r.o. Košice - VIX PUB Ždiarska ul. v Košiciach na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 12.11.2018 medzi spoločnosťou BIXICO, spol. s r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou gamatechnic s.r.o., so sídlom Prostějovská 85, 080 01 Prešov, IČO: 51 907 577 ako kupujúcim.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 31.7.1991 na základe § 106n zákona č. 109/64 Zb. v znení zák. č. 103/90 Zb. HZ.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.12.1995. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.12.1995.

3. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.11.2000.

4. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 9.2.2001.

5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.2001.

6. Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.10.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1