Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011587

OBCHODNÉ MENO: AL-SA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28451/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fibichova 9, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 46 361 928

DEŇ ZÁPISU: 04.10.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia

2. administratívne služby

3. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. reklamné a marketingové služby

6. vedenie účtovníctva

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Svetlana Demková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fibichova 1519/9, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 26.03.1975, Deň vzniku funkcie: 04.10.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Svetlana Demková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fibichova 1519/9, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 26.03.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1