Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011591

OBCHODNÉ MENO: B-CORP s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27554/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kežmarská cesta 710/6, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 

IČO: 45 939 004

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

5. administratívne služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti,

8. prenájom hnuteľných vecí,

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

10. vedenie účtovníctva,

11. faktoring a forfaiting,

12. čistiace a upratovacie služby,

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

14. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,

15. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

16. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava,

17. prípravné práce k realizácii stavby,

18. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

19. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

20. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Babej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomnická 1704/18, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 26.11.1985, Deň vzniku funkcie: 30.11.2010

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Babej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomnická 1704/18, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 02.03.1955, Deň vzniku funkcie: 24.06.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne, pričom pri písomných právnych úkonoch konateľ pripojí svoj podpis k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Babej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomnická 1704/18, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 26.11.1985

Výška vkladu: 14 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 14 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Babej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lomnická 1704/18, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 02.03.1955

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.2010 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.02.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1