Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011594

OBCHODNÉ MENO: Bobček Group spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48685/V

SÍDLO:  Názov obce: Domaňovce 163, PSČ: 053 02 

IČO: 53 006 321

DEŇ ZÁPISU: 01.04.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

4. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

5. čistiace a upratovacie služby

6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. prenájom hnuteľných vecí

8. administratívne služby

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

11. Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: O Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 technické zariadenie elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodu Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

12. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

16. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

17. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

18. Opravy vyhradených technických zariadení elektrických V rozsahu: O Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1 technické zariadenie elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu Triedy objektov: A objekt bez nebezpečenstva výbuchu B objekt s nebezpečenstvom výbuchu

19. V výroba technických zariadení elektrických V rozsahu: E4 elektrický stroj, prístroj, rozvádzač Triedy objektov: A objekt bez nebezpečenstva výbuchu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Bobček, Bydlisko: Názov obce: Domaňovce 163, PSČ: 053 02 , Dátum narodenia: 25.06.1984, Deň vzniku funkcie: 01.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Bobček, Bydlisko: Názov obce: Domaňovce 163, PSČ: 053 02 , Dátum narodenia: 25.06.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1