Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011588

OBCHODNÉ MENO: AMAK SO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40770/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 589/15, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 

IČO: 50 666 878

DEŇ ZÁPISU: 14.02.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod )

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Administratívne služby

5. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia :ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecná ambulancia pre dospelých

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Oľga Kuráková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 589/15, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 03.10.1942, Deň vzniku funkcie: 14.02.2017

Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Dufincová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. N. Tolstého 2283/21, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 29.09.1967, Deň vzniku funkcie: 02.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoji svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Dufinec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L.N.Tolstého 2283/21, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 30.08.1990

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Dufincová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. N. Tolstého 2283/21, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 29.09.1967

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1