Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011583

OBCHODNÉ MENO: ACCEDE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18026/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 23, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 36 606 405

DEŇ ZÁPISU: 25.04.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. čistiace a upratovacie práce

3. podnikateľské poradenstvo

4. prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

5. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a súťaží, prevádzkovanie zariadení slúžiacich k zábave

6. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov v rozsahu voľných živností

7. kancelárske, sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

8. prekladateľské a tlmočnícke služby

9. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača a dodávanie programového vybavenia počítača

10. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

13. obchod so starožitnosťami

14. zásielkový predaj

15. záložne

16. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

17. činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov

18. organizovaie kurzov, školení a seminárov

19. faktoring a forfaiting, finančný leasing

20. činnosť účtovných a ekonomických poradcov

21. vedenie účtovníctva

22. vydavateľská činnosť

23. reklamná činnosť, inzertná a propagačná činnosť

24. prieskum trhu a verejnej mienky

25. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

26. predaj na priamu konzuláciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva

27. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

28. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

29. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

30. výroba nealkoholických nápojov

31. agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia, výstav a prehliadok

32. príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach

33. výroba a dodávka jedál (príprava jedál alebo hostín na mieste, ktoré si určí zákazník)

34. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

35. osobná a nákladná doprava v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Kočkinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 23, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 14.02.1958, Deň vzniku funkcie: 17.08.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a zastupuje spoločnosť samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Kočkinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 359/23, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 14.02.1958

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1