Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011691

OBCHODNÉ MENO: PROMENÁDA, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1466/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyršovo nábrežie 1, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 35 908 467

DEŇ ZÁPISU: 25.11.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

2. automatizované spracovanie údajov,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť,

7. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy,

8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,

10. prenájom motorových vozidiel,

11. poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň,

12. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

14. prieskum trhu a verejnej mienky,

15. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,

16. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností,

17. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

18. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,

19. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

20. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

21. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

22. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

23. služby súvisiace so skrášľovaním tela

24. prevádzkovanie čistiarne a práčovne

25. administratívne služby

26. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti

27. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

28. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

29. prevádzkovanie športových zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Propper, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Dumas 37, Názov obce: Ženeva, PSČ: 1206 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 27.06.1961, Deň vzniku funkcie: 27.03.2008

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: František Buchala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račí potok 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 23.10.1965, Deň vzniku funkcie: 27.03.2008

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Bilecová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostrova 1368/53, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 06.05.1976, Deň vzniku funkcie: 14.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo spolu s členom predstavenstva. Člen predstavenstva v mene spoločnosti koná a podpisuje len s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Liptaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 03.11.1965, Deň vzniku funkcie: 27.03.2008

Meno a priezvisko: Ing. Roman Skušek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 46, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 19.06.1969, Deň vzniku funkcie: 27.03.2008

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Leksová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Padlých hrdinov 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 15.08.1967, Deň vzniku funkcie: 14.12.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HG HOTELS, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 47 421 886

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 500 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 38 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť

Počet: 17 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť

Počet: 63 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100 000,000000 EUR 

Počet: 11 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  10 000,000000 EUR 

Počet: 11 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

Počet: 15 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100,000000 EUR 

Počet: 36 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100 000,000000 EUR 

Počet: 14 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  10 000,000000 EUR 

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

Počet: 15 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100,000000 EUR 

Počet: 14 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  10,000000 EUR 

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.10.2004 podľa ust. §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2005 - schválenie prevodu obchodných podielov spoločníkov na spoločnosť Arthur & Partner, s.r.o. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2005 - zmena obchodného mena, zmena sídla , odvolanie a menovanie konateľov, zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu, schválenie prevodu obchodného podielu spoločníka na spoločnosť LTX Development, s.r.o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.10.2005.

4. Zvýšenie základného imania rozhodnutím jediného spoločníka dňa 06. 12. 2005 z 200.000,- Sk na 4.700.000,- Sk.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 27.9.2006

6. Písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 27.9.2006

7. Písomné vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka zo dňa 28.9.2006

8. Čestné prehlásenie o zmene trvalého pobytu konateľa Ing. Ivana Proppera zo dňa 27.9.2006

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2006 o zmene právnej formy spoločnosti PROMENÁDA, s.r.o., so sídlom Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35 908 467, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 27152/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

10. Notárska zápisnica č. N 777/2006, Nz 57433/2006, NCRls 57096/02006 zo dňa 18.12.2006.

11. Notárska zápisnica N 45/2008, Nz 12703/2008 zo dňa 27.3.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1