Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011730

OBCHODNÉ MENO: Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.; skrátený názov: ZVOS, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1136/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skladná 3, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 

IČO: 36 199 583

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod a maloobchod s tovarom každého druhu okrem viazaných a koncesných živností

2. sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru každého druhu okrem viazaných a koncesovaných živností

3. organizácia, zabezpečenie a realizácia dovozných a vývozných operácií so zahraničnými dodávateľmi a odberateľmi v rozsahu voľných živností

4. prenájom prevádzkových priestorov

5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné a marketingové služby

8. Fotografické služby

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Administratívne služby

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Nákladná cestovná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Koľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľjikčana 720, Názov obce: Humenné, Dátum narodenia: 18.05.1954, Deň vzniku funkcie: 17.06.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Csollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohúňová 1762/26, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 05.09.1954, Deň vzniku funkcie: 17.06.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Mária Švecová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jonáša Záborského 5, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 23.08.1956, Deň vzniku funkcie: 17.06.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Emília Redžepovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 157/10, Názov obce: Bystré, PSČ: 094 34 , Dátum narodenia: 12.02.1963, Deň vzniku funkcie: 17.06.2020

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. František Hric, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 742, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 03 , Dátum narodenia: 08.02.1950, Deň vzniku funkcie: 17.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú predseda / v jeho neprítomnosti podpredseda / predstavenstva a podpredseda, resp. člen predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy s uvedením mena a funkcie.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ľubomír Kušnír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 1945/8, Názov obce: Trebišov, Dátum narodenia: 21.01.1961, Deň vzniku funkcie: 12.07.2000

Meno a priezvisko: Ing. Božena Machciníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2043/82, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 06.08.1960, Deň vzniku funkcie: 17.06.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Zdenka Harakaľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 1047/75, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 28.05.1980, Deň vzniku funkcie: 17.06.2020

Funkcia: člen,  člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Michal Buchovecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 692/11, Názov obce: Medzilaborce, PSČ: 068 01 , Dátum narodenia: 07.09.1958, Deň vzniku funkcie: 21.06.2021

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Adrián Švec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moyzesa 9585/41, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 18.04.1980, Deň vzniku funkcie: 21.06.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   136 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   136 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4000 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím ustanovujúceho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 251/2000, Nz 260/2000 zo dňa 15. 6. 2000 v súlade s ust. § 164 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a noviel v zmysle zakladateľskej zmluvy.

2. Zmena stanov a.s. zo dňa 24.1.2002.

3. Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.2002 - priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 245/2002 Nz 256/2002 zo dňa 30.5.2002.

4. ods.4 Predstavenstvo je schopné uznášať sa , ak je na jeho zasadnutí prítomných 70% všetkých členov. ods.5. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých otázkach viac ako 70%-tnou väčšinou hlasov všetkých členov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1