Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R011579

OBCHODNÉ MENO: Thinie s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55822/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súľovská 5808/21, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 55 096 581

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Administratívne služby

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Sekaninová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súľovská 5808/21, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 23.03.1984, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Sekaninová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súľovská 5808/21, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 23.03.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1