Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R011573

OBCHODNÉ MENO: EL&EM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55825/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jenisejká 45A, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 

IČO: 55 167 802

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

4. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom

6. Prevádzkovanie výdajne stravy

7. Výroba nápojov

8. Výroba potravinárskych výrobkov

9. Výroba kŕmnych zmesí

10. Donášková služba

11. Kuriérske služby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Výroba bižutérie a suvenírov

19. Služby požičovní

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Fiala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Varšavská 2486/8, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 18.02.1984, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k písanému, alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír FIala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Varšavská 2486/8, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 18.02.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1