Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R011574

OBCHODNÉ MENO: Etore s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55829/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dénešova 1154/39, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 

IČO: 55 155 634

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Čistiace a upratovacie služby

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Vedenie účtovníctva

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

12. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

14. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Libák, Bydlisko: Názov obce: Strihovce 3, PSČ: 067 73 , Dátum narodenia: 27.04.1988, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Libák, Bydlisko: Názov obce: Strihovce 3, PSČ: 067 73 , Dátum narodenia: 27.04.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1