Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011499

OBCHODNÉ MENO: InoBat Hydrogen j.s.a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 30/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 53 404 343

DEŇ ZÁPISU: 10.11.2020

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

8. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

9. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Vazil Hudák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vstavačová 22, Názov obce: Praha, PSČ: 15500 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.10.1964, Deň vzniku funkcie: 28.03.2022

Meno a priezvisko: Mário Virčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Záhrady IV 18387/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 18.07.1974, Deň vzniku funkcie: 31.10.2022

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Marián Boček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivachnová 72, Názov obce: Ivachnová, PSČ: 034 83 , Dátum narodenia: 09.05.1982, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:Za spoločnosť konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že osoby oprávnené konať v mene spoločnosti pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti.

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: InoBat j. s. a., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrová 27, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , IČO 52 114 384

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  0,010000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom predstavenstva

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1