Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011518

OBCHODNÉ MENO: TECHNOPEK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41407/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buzitka 220, Názov obce: Buzitka, PSČ: 985 41 

IČO: 35 736 615

DEŇ ZÁPISU: 05.01.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,

3. - sprostredkovateľská činnosť,

4. Opravy vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Gerbel, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8007/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 08.11.1960, Deň vzniku funkcie: 01.07.2016

Meno a priezvisko: Ing. Ján Kančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buzitka 133, Názov obce: Buzitka, PSČ: 985 41 , Dátum narodenia: 31.08.1976, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú menom spoločnosti každý samostatne a podpisujú menom spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Barbara Gerbel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8007/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 23.04.1962

Výška vkladu: 1 875,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 875,000000 EUR

Obchodné meno/názov: PROFIPEK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buzitka 220, Názov obce: Buzitka, PSČ: 985 41 , IČO 48 171 018

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Susanne Gerbel Westermann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 13.08.1988

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Gerbel s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , IČO 45 332 487

Výška vkladu: 1 125,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 125,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 26.6.1997 podľa § 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov Stary spis: S.r.o. 23391

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.3.1999, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.4.1999, v zmysle Zák.č. 11/1998 Zz.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zhromaždenia dňa 26.9.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a odvolanie konateľa. Zápisnica z mimoriadneho valného zhormaždenia dňa 12.10.2000, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 27.9.2000. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve z 23.10.2000.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1