Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011511

OBCHODNÉ MENO: Rádio LUMEN, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1770/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 2, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 31 602 100

DEŇ ZÁPISU: 04.03.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - predaj nenahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov

2. - služby videokamerou

3. - rozhlasové vysielanie

4. - reklamná činnosť

5. - vydávanie periodických a neperiodických publikácií

6. - sprostredkovanie obchodu a služieb

7. - prieskum trhu a verejnej mienky

8. - organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí

9. - poradenská činnosť v oblasti komunikácie a styku s verejnosťou

10. - nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti : * výroba súborných audiovizuálnych diel a súvisiacich komponentov so súhlasom autora

11. - nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti : * predaj, požičiavanie, nájom, uvádzanie na verejnosti, vývoz a dovoz audiovizuálnych diel so súhlasom autora

12. celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby na základe licencie Rady pre vysielanie a retransmisiu č. RD/16/2010

13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PhDr. Zuzana Szakácsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 1446/66, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 28.08.1979, Deň vzniku funkcie: 03.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): nám. SNP 19, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 975 90 , IČO 00 179 086

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spišská Kapitula 9, Názov obce: Spišské Podhradie, PSČ: 053 04 , IČO 00 179 124

Výška vkladu: 5 478,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 478,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Jána Pavla II. 7, Názov obce: Nitra - Hrad, PSČ: 950 50 , IČO 35 593 008

Výška vkladu: 6 972,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 972,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie baníkov 20, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , IČO 00 179 108

Výška vkladu: 2 490,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 490,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Gréckokatolícka eparchia Košice, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dominikánske nám. 2/A, Názov obce: Košice, PSČ: 043 43 , IČO 30 305 624

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1, Názov obce: Prešov, PSČ: 081 35 , IČO 00 179 205

Výška vkladu: 1 494,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 494,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Hollého 10, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 66 , IČO 00 419 702

Výška vkladu: 5 976,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 976,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 28, Názov obce: Košice, PSČ: 041 83 , IČO 00 179 094

Výška vkladu: 7 470,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 470,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 814 92 , IČO 42 131 685

Výška vkladu: 5 976,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 976,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Kalinčiaka 1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 42 063 043

Výška vkladu: 5 976,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 976,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Gréckokatolícka cirkev, eparchia Bratislava , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ulica 29. augusta 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , IČO 42 131 774

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Spolok svätého Vojtecha , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 5/50, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 00 179 141

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Dado, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikovo námestie 3/5, Názov obce: Kremnica, PSČ: 967 01 , Dátum narodenia: 31.01.1977, Deň vzniku funkcie: 11.06.2021

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: ThLic. Ján Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roosveltova 16, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.07.1969, Deň vzniku funkcie: 11.06.2021

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Matej Fekete, Bydlisko: Názov obce: Reca 478, PSČ: 925 26 , Dátum narodenia: 11.10.1972, Deň vzniku funkcie: 11.06.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  49 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  49 800,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 7/94, zo dňa 19.1. 94 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4926

2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.12.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.

3. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 11.9.1995 boli schválené zmeny zakladateľskej listiny z 19.1.1994 v znení Dodatku č. 1 z 5.12.1994 Dodatku č. 2 z 11.9.1995

4. . Valné zhromaždenie, konané dňa 6.12.1996, schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

5. . Valné zhromaždenie konané dňa 4.4.1998 schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.

6. . Na valnom zhromaždení dňa 9.12.1999 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.

7. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.

8. . Zapisuje sa zmena v súlade s uznesením valného zhromaždenia, zo dňa 07.04.2003.

9. . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 07.04.2003 a 14.07.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.

10. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1