Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011508

OBCHODNÉ MENO: Pekáreň KLÁSOK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14783/S

SÍDLO:  Názov obce: Budiná 93, PSČ: 985 12 

IČO: 44 155 557

DEŇ ZÁPISU: 13.05.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenstva a elektrotechnickej výroby

4. vývoj a výroba meracích, kontrolných a testovacích prístrojov a zariadení

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. vedenie účtovníctva

7. administratívne služby

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. reklamné a marketingové služby

10. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

14. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

15. spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

16. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rastislav Gendiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budiná 59, Názov obce: Budiná, PSČ: 958 12 , Dátum narodenia: 17.01.1977, Deň vzniku funkcie: 23.08.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rastislav Gendiar, Bydlisko: Názov obce: Budiná 59, PSČ: 958 12 , Dátum narodenia: 17.01.1977

Výška vkladu: 6 972,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 972,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1