Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011515

OBCHODNÉ MENO: Somfyzio s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41718/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 6295/29, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 

IČO: 53 922 352

DEŇ ZÁPISU: 22.07.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Masérske služby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, odborné zameranie: fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Sedláčková Krakovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 6295/29, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 15.06.1985, Deň vzniku funkcie: 22.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje sa za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Sedláčková Krakovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 6295/29, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 15.06.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1