Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011509

OBCHODNÉ MENO: PMB Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32325/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Unionka 9351/54, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 50 981 579

DEŇ ZÁPISU: 07.07.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Faktoring a forfaiting

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

14. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

15. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

16. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

17. Prípravné práce k realizácii stavby

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Výroba koksu a rafinovaných produktov

20. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

21. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Anna Gazdíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 83/21, Názov obce: Podbrezová, PSČ: 976 81 , Dátum narodenia: 28.05.1984, Deň vzniku funkcie: 05.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Gazdíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 83/21, Názov obce: Podbrezová, PSČ: 976 81 , Dátum narodenia: 28.05.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1