Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011502

OBCHODNÉ MENO: JG-Design s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40566/S

SÍDLO:  Názov obce: Rimavská Seč 29, PSČ: 980 42 

IČO: 53 528 565

DEŇ ZÁPISU: 02.02.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

9. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

10. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

11. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrických zariadení

12. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: Pozemné stavby

13. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

14. Vedenie účtovníctva

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Dizajnérske činnosti

18. Pravidelná kontrola detského ihriska

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Administratívne služby

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gaibl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rimavská Seč 420, Názov obce: Rimavská Seč, PSČ: 980 42 , Dátum narodenia: 02.09.1989, Deň vzniku funkcie: 02.02.2021

Meno a priezvisko: Jozef Gaibl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rimavská Seč 420, Názov obce: Rimavská Seč, PSČ: 980 42 , Dátum narodenia: 03.07.1959, Deň vzniku funkcie: 02.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Gaibl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rimavská Seč 420, Názov obce: Rimavská Seč, PSČ: 980 42 , Dátum narodenia: 03.07.1959

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1