Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011500

OBCHODNÉ MENO: J & J HOME PLUS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35774/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bečov 56, Názov obce: Sebedín-Bečov, PSČ: 974 01 

IČO: 52 160 831

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Dizajnérske činnosti

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

8. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Vedenie účtovníctva

11. Administratívne služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Fotografické služby

19. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

20. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

21. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

22. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Janka Pfisterová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bečov 56, Názov obce: Sebedín-Bečov, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 01.05.1973, Deň vzniku funkcie: 18.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Janka Pfisterová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bečov 56, Názov obce: Sebedín-Bečov, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 01.05.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1