Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011504

OBCHODNÉ MENO: Limas s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28657/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná ul. 1667, Názov obce: Krupina, PSČ: 963 01 

IČO: 48 294 454

DEŇ ZÁPISU: 25.09.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. mäsiarstvo

2. údenárska výroba

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. prenájom hnuteľných vecí

9. počítačové služby

10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. vedenie účtovníctva

14. reklamné a marketingové služby

15. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

16. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

19. pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami

20. chov vybraných druhov zvierat

21. chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi

22. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

23. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

24. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

25. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stanislav Lihocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovského 1035/17, Názov obce: Krupina, PSČ: 963 01 , Dátum narodenia: 16.09.1977, Deň vzniku funkcie: 25.09.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Lihocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovského 1035/17, Názov obce: Krupina, PSČ: 963 01 , Dátum narodenia: 16.09.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1