Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011505

OBCHODNÉ MENO: Mágia farieb s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22121/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Višňovského 2354/6, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 46 587 373

DEŇ ZÁPISU: 28.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

5. administratívne služby

6. výroba bižutérie a suvenírov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Viglaský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Švermu 887/17, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 14.02.1956, Deň vzniku funkcie: 28.04.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti navonok koná a je oprávnený za spoločnosť podpisovať a zastupovať ju vo všetkých veciach konateľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Viglaský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švermova 887/17, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 14.02.1956

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1