Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011497

OBCHODNÉ MENO: Gemer Slovakia Tornaľa spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 5274/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 11, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 

IČO: 36 029 033

DEŇ ZÁPISU: 20.01.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných

2. - maloobchodná činnosť v rozsahu veľkoobchodnej činnosti

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb

4. - automatizované spracovanie údajov

5. - poskytovanie software

6. - výroba textilná a odevná mimo farbenia

7. - výroba drevárska-spracovanie drevnej hmoty

8. - finančný leasing s tovarom mimo viazaných a koncesovaných

9. - finančné služby - forfaiting, factoring

10. - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živnsotí

11. - poradenské a expertízne služby v oblasti súvisiacich s predmetom činnosti

12. - reklamná činnosť

13. - organizovanie veľtrhov a výstav

14. - vedenie účtovníctva

15. - ubytovacie služby v kategórii "Turistická ubytovňa"

16. - ubytovanie v súkromí v rozsahu voľných živností

17. - organizovanie kurzov, školení a seminárov

18. - prenájom strojov a zariadení slúžiacich k zabezpečeniu: kancelárskych činností, obrábanie kovov a dreva, výpočtových sietí, komunikačných zariadení v rozsahu voľných živností, poľnohospodárstva a lesníctva

19. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a šport

20. - sprostredkovanie predaja nehnuteľností

21. - organizovanie party, slávnosti a osláv

22. - baliarenska činnosť

23. - výroba nealkoholických nápojov

24. - výroba, predaj a montáž chodníkov, interiérov, vonkajších plôch a stropov

25. - prípravné a pomocné práce v stavebníctve a výkopové a zemné práce

26. - poľnohospodárstvom a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Arpád Kudlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1230/11, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 29.08.1959, Deň vzniku funkcie: 18.01.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Agnesa Kudláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1230/11, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 21.05.1959

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Arpád Kudlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1230/11, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 29.08.1959

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.1997, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 11760

2. . Na Valných zhromaždeniach konaných dňa 20.07.1998, 15.04.1999, 20.04.1999, boli schválené Dodatky č. 1, 2, 3, ktorými bola upravená Spoločenská zmluva, v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.

3. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 01.06.2001, bola schválená zmena Spoločenskej zmluvy v zmysle Dodat- ku č. 4.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1