Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011498

OBCHODNÉ MENO: GITech s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13163/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrický rad 39, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 36 786 161

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát

2. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

3. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností

4. textová a grafická úprava dokumentov na počítači

5. prekladateľské a tlmočnícke služby okrem činností, na ktoré právny predpis vyžaduje osobitné povolenie

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

7. vedenie účtovníctva

8. administratívne práce

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

11. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Mozoľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrický rad 1873/39, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 12.04.1977, Deň vzniku funkcie: 18.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť koná konateľom samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Mozoľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrický rad 1873/39, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 12.04.1977

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1