Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011506

OBCHODNÉ MENO: MV-STEEL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12047/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 29, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 

IČO: 36 672 068

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodná činnosť s olejmi rastlinného pôvodu

2. veľkoobchodná činnosť s olejmi rastlinného pôvodu

3. výroba metylesteru (produktu z rastlinných olejov)

4. maloobchodná činnosť s metylesterom

5. veľkoobchodná činnosť s metylesterom

6. výroba rastlinných olejov

7. výroba biopalív rastlinného pôvodu

8. výroba a predaj kŕmnych zmesí pre zvieratá

9. výroba oceľových konštrukcií okrem oceľových dráhových mostných konštrukcií a koľajníc

10. kovovýroba

11. maloobchodná činnosť so zariadeniami na výrobu rastlinného oleja

12. veľkoobchodná činnosť so zariadeniami na výrobu rastlinného oleja

13. sprostredkovateľská činnosť zariadení na výrobu rastlinného oleja

14. maloobchodná činnosť s vedľajšími produktmi, ktoré vznikajú pri výrobe rastlinného oleja

15. veľkoobchodná činnosť s vedľajšími produktmi, ktoré vznikajú pri výrobe rastlinného oleja

16. sprostredkovateľská činnosť vedľajších produktov, ktoré vznikajú pri výrobe rastlinného oleja

17. maloobchodná činnosť s technickými zariadeniami pre úpravu spaľovacích motorov na spaľovanie metylesteru a rastlinného oleja

18. veľkoobchodná činnosť s technickými zariadeniami pre úpravu spaľovacích motorov na spaľovanie metylesteru a rastlinného oleja

19. montáž technických zariadení pre úpravu spaľovacích motorov na spaľovanie metylesteru a rastlinného oleja

20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

21. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Vaculčiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. E. Timku 10, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 05.05.1972, Deň vzniku funkcie: 07.09.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Vaculčiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. E. Timku 10, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 05.05.1972

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1