Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011493

OBCHODNÉ MENO: ESSUR Clinic s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18918/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 

IČO: 45 842 345

DEŇ ZÁPISU: 15.09.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

5. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

6. prenájom hnuteľných vecí

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. služby súvisiace so skrášľovaním tela

10. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - špecializovaná ambulancia v odbore plastická chirurgia

11. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Milan Očenáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prof. Sáru 28, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 25.02.1966, Deň vzniku funkcie: 15.09.2010

Meno a priezvisko: Ing. Beata Očenášová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 26.09.1975, Deň vzniku funkcie: 15.09.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Milan Očenáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prof. Sáru 28, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 25.02.1966

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Beáta Očenášová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 26.09.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1