Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R011484

OBCHODNÉ MENO: AKSK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15170/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 15, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 36 859 711

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Dolník, Bydlisko: Názov obce: Kotrčiná Lúčka 117, PSČ: 013 02 , Dátum narodenia: 09.03.1977, Deň vzniku funkcie: 26.07.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť koná konateľom samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Dolník, Bydlisko: Názov obce: Kotrčiná Lúčka 117, PSČ: 013 02 , Dátum narodenia: 09.03.1977

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť mala do dátumu 11.08.2008 nesprávne pridelené IČO .

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1